“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
“Yaşam Kalitesi ve Verimlilik” Paneli Ankara’da Gerçekleştirildi

“Yaşam Kalitesi ve Verimlilik” Paneli Ankara’da Gerçekleştirildi

 

2014 Verimlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen “Yaşam Kalitesi ve Verimlilik” Paneli 3 Haziran 2014 tarihinde Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Verimliliğin toplumsal ve bireysel yaşam kalitesi ile bağlantısının ortaya konulduğu Paneli yöneten Milli Prodüktivite Merkezi Eski Genel Sekreteri ve Dünya Prodüktivite Bilimler Akademisi (WAPS) Üyesi Prof. Dr. Ergün Yener, yaşam kalitesi ile verimliliğin doğru orantılı olduğunu söyledi.

Yaşamı kaliteli kılmakla verimli kılmak aynı
Panelde ilk sözü alan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, “Yaşam ve Kalite: Yaşamı Nasıl Daha Kaliteli Kılabiliriz?” başlıklı konuşmasında, yaşam kalitesi olgusunun sosyal boyutuna dikkat çekti. Yaşamı kaliteli kılmakla verimli kılmanın birbiriyle özdeş yaklaşımlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdener, yaşam kalitesini artıran temel unsurlardan bahsetti ve bu konuda neler yapılması gerektiğini anlattı. Sporda verimlilik konusuna da temas eden Erdener, Türkiye’de bu konuda daha çok mesafeler alınması gerektiğini söyledi.

Sağlık sorunları yaşam kalitesini düşürüyor
Daha sonra söz alan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, “Çalışma Hayatında ve Genel Yaşamda Sağlık ve Verimlilik” konusundaki görüşlerini aktardı. Çalışma hayatındaki sağlık sorunlarının yaşam kalitesine ve verimliliğe etkilerini anlatan Bilir, sıklıkla yaşanan sağlık sorunlarını, genel hastalıklar, işle ilişkili hastalıklar ve işe özgü hastalıklar başlıkları altında inceledi. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenlerin ölüm sebebine göre dağılımına dair istatistikleri de paylaşan Bilir, genel yaşamda sağlık sorunları ve verimlilik bağlamında kronik ve dejeneratif hastalıklara temas etti. Prof. Dr. Bilir, en yoğun ölümlerin yüksek kan basıncı ve sigara kaynaklı olduğunu, bunları şeker, alkol, fiziksel aktivite yoksunluğu oluşturduğunu söyledi.

Sağlık yatırımları bölgelere akılcı dağıtılmalı 
Prof. Dr. Bilir’den sonra söz alan Başkent Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Seval Akgün, “Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve İyileştirme Odaklı Uygulanan Sağlık Programlarının Verimliliğinin Ölçülmesi” konusunda değerlendirmelerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü’nün “Sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halidir” tanımlamasını aktaran ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi (HRQoL) ölçüm yöntemlerinden bahseden Akgün, Sakatlığa Uyarlanmış Yaşam Yılları (DALY) ve Kaliteye Uyarlanmış Yaşam Yılları (QALY) ölçütlerine dikkat çekti. Sağlığa Uyarlanmış Yaşam Beklentisi, Sakatlıktan Arınmış Yaşam Beklentisi, Aktif Yaşam Beklentisi ve Sağlıklı Yıl Eşdeğeri ölçütlerinden de bahseden Prof. Dr. Akgün, “Türkiye Ulusal Hastalık Yükü Çalışması” sonuçlarını paylaştı.

Yenilikçi kurum kültürü verimliliği artırıyor
Prof. Dr. Akgün’den sonra kürsüye gelen Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Erol, “Yenilikçi Kurumsal Kültürün Yaşam Kalitesine Etkisi ve Verimlilik” başlıklı tebliğini sundu. Yenilikçi kurumsal kültürün yaşam kalitesine etkilerini ve kurumsal kültür değişiminin önemini vurgulayan Erol, iş yaşamındaki yaşam kalitesi göstergelerinden bahsetti. Yaşam kalitesi ve verimlilik ilişkisine ilişkin olarak yurt içi ve yurt dışından çeşitli örnekler sunan Erol, yenilikçi kurumsal kültürün oluşturulma adımlarını, Yenilikçilik Kararı, Yenilikçilik Hedefi, Fikir Üretimi, İyi Fikirlerin Testi, Benimseme ve Yayma olarak sıraladı.

Yeni fikirlerin sert eleştirilere maruz kalması, yıkıcı kurum içi çekişmeler, mevcut durum üzerine aşırı yoğunlaşma, zaman baskısı, gerçekçi olmayan beklentiler ve teşvik sisteminin yokluğu gibi unsurların yenilikçi yaklaşımların önündeki en büyük engelleri oluşturduğunu kaydeden Erol, yaşam kalitesi göstergelerini, “Çalışanların yetki ve faaliyetlere katılımında artış, çalışanların yetenek geliştirmesine verilen önemde artış, çalışan seviyesinde karar verme ve hareket serbestisinde artış, hiyerarşik yapıda seviyeler arasında statü farklılıklarında azalma” şeklinde sıraladı. Kurumlarda yenilikçilik kültürünün güçlendirilmesi ile bireysel ve kurumsal yaşam kalitesinde artış ve buna bağlı olarak uzun dönemde verimlilik artışı sağlanabileceğini kaydeden Erol, bireysel ve toplumsal yaşam kalitesinin sanayide verimlilik temelli yapısal bir dönüşümün önemli bileşenlerinden biri olabileceğini söyledi.

Kamu harcamalarının miktarı ve niteliği önemli 
Panelin son konuşmacısı olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, “Türkiye’de Yaşam Kalitesi, Kamu Ekonomisi ve Verimlilik” konulu tebliğinde, “Temel Göstergeler”, “Ekonomik Yapı” ve “Çevresel Yapı” başlıkları altında gerçekleştirilen “Türkiye’de Yaşam Kalitesi Araştırması” sonuçlarına yer vererek, kamu harcamaları ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiye değindi. Türkiye’yi gelir düzeyinden eğitim altyapısına kadar pek çok bakımdan analiz ettiklerini ve sektörel bazda illeri tek tek değerlendirdiklerini kaydeden Şeker, “Hemen hemen tüm parametlerelerde Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi iller ilk sırada, Ardahan, Hakkâri, Siirt ve Şanlıurfa gibi iller ise son sıralarda yer almaktadır” dedi.

Kamu harcamaları ile yaşam kalitesinin nasıl yükselebileceğine dair tespitlerini de aktaran Şeker, en fazla yatırım alan illeri İstanbul, Ankara, İzmir, Artvin, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin Description: https://anahtar.sanayi.gov.tr/userfiles/image/temmuz_14/panel_23k.jpgolarak sıraladı. Kamu harcamalarından düşük pay alan illerde yaşam kalitesi düşük olmakla birlikte, kamu harcamalarından yüksek pay alsa da yaşam kalitesi düşük olan iller de mevcut bulunduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Şeker, yapılan kamu harcamalarının miktarı kadar, niteliği de önemli olduğunu söyledi.

Yaşam kalitesi artışı verimliliği de artırıyor
Panelistlerin sunumlarının ardından genel bir değerlendirme yapan panel başkanı Prof. Dr. Ergün Yener, yaşam kalitesi olgusunu bireysel, toplumsal ve ekonomik açıdan değerlendirdi. Yaşam kalitesindeki artışın verimlilik artırışına etkilerine de değinen Prof. Dr. Yener, yaşam kalitesini artırmak için yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini aktardı.

Prof. Dr. Yener’in değerlendirmesinin ardından panelistlere plaket takdim edildi. 

 

Haber Kaynak Linki: http://www.haberler.com/yasam-kalitesi-ve-verimlilik-paneli-6121975-haberi/