“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
“YALIN DÜŞÜNCE VE VERİMLİLİK” PANELİ SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

“YALIN DÜŞÜNCE VE VERİMLİLİK” PANELİ SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Haziran ayının ilk haftası kutlanan Verimlilik Haftası çerçevesinde Samsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce (BST) düzenlenen “Yalın Düşünce ve Verimlilik” Paneli 3 Haziran 2014 tarihinde KOSGEB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya; Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, KOBİ'lerin Ar-Ge, üretim, satış, pazarlama ve finans müdürleri, mühendisler, firma yetkililerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

 

Daha Çok Ücret, Daha Çok Kâr, Daha Çok Vergi

Toplantıda konuşan Samsun BST İl Müdürü Mürsel Kuloğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işletmelerin hayatta kalabilmeleri, rekabet güçlerinin artırılması ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hızını koruyabilmesi için bütün kesimlere verimlilik bilinci ve uygulama yöntemlerinin anlatılması konularında bilgilendirme etkinlikleri düzenlediğini söyledi. Verimliliğin önemine vurgu yapan Kuloğlu, ekonomik kalkınma, sosyal ilerleme ve yaşam standardı artışının günümüzdeki tek kaynağının verimlilik olduğunu belirterek,  düşük verimliliğin enflasyona, ödemeler dengesinde açığa ve işsizliğe yol açarak pek çok sosyoekonomik olayı etkileyeceğini dile getirdi. Verimliliğin işçilere daha çok ücret, işverenlere daha çok kâr, devlete daha çok vergi sağlamanın havuzunu oluşturduğunu ifade eden Kuloğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bir işletme,  ürettiği mallara yönelik talebi sürekli kılabilmek ve böylece pazarlara tutunabilmek için ürün fiyatını düşük tutmak, ürün kalitesini yükseltmek, satış sonrasında sunduğu hizmetleri geliştirmek ve imaj oluşturmak için olduğu kadar, verimlilik düzeyini yükseltmek için de savaş vermek durumundadır.”

Toplantının açılışında konuşan Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da verimliliğin önemine vurgu yaparak, bunun emekle ve planlı çalışmayla mümkün olabileceğini söyledi.

 

Verimli Çalışmanın İşaretleri

Panelde konuşan Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akgül, “Türkiye’nin en önemli haftalarından biri Verimlilik Haftası olmalıdır” dedi. Ulusal gelirin işletmelerin verimli çalışması, girişimcilik ve yeni ürün geliştirme ile sağlanabileceğini, ihracatı artırmanın yolunun da verimlilikten geçtiğini belirten Akgül, şunları söyledi: “Şirketin temel amacı müşteri kazanmak ve karlı satış yapabilmektir. Şirketler belli dönemlerde müşteri ve/veya karlarından kaybedebilmektedir. Bu durumda gelir ile gider arasındaki fark daralır; önemli bir sorundur. Şirket sorunu özetle; üretimin istenen miktarda ve özellikte, kalitede, maliyette ve zamanında üretememesinden dolayı satış ve pazarlama fonksiyonunun satamaması ve/veya karsız satmasıdır. Buna yeni ürün geliştirme zafiyeti de eklenebilir. Bunların tümü verimli çalışmamanın işaretidir.”

 

İyileştirme planı nasıl yapılmalı?

“Yalın Yönetim Prensipleri” çerçevesinde iyileştirme planına başlanabileceğine işaret eden Akgül, bu planlamada temel parametrelerin “amaç, insan ve süreç” olduğunu ifade etti. “Şirketin işi tanımlanmalı, amacı yani stratejisi, hedefi net olmalı, her çalışan şirket amacı içinde kendi katkısını bilmelidir” diyen Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışanlarla karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurulmalı, çalışanlar sürekli geliştirilmeli ve kendi işleriyle ilgili problemleri çözebilmelidir. Süreçler tanımlanmalı, çalışanlar tarafından sürekli iyileştirilmeli ve israflardan arındırılmalıdır.”

Şirket içinde var olan sorunların kargaşayı da beraberinde getireceğine dikkat çeken Akgül, “Bu durumda sırasıyla sorunu stabilize etmek ve çevrelemek, ardından performans göstergelerini görünür hale getirerek sapmaları sürekli takip eder hale gelmek ve takiben işi standartlaştırmak yoluyla iyileştirmenin ilk aşamasını başarmak gerekmektedir” diye konuştu.

 

Verimlilik Bilimsel Ama Basitçe Elde Edilebilecek Bir Metottur

“Yalın üretim” ve “Yalın satış pazarlama” tekniklerinin Türkiye’de artık bilinen en başarılı metotlardan biri olduğunun altını çizen Akgül, “Rekabet acımasızdır. Şirket çalışanları sahibinden en alt kademedeki çalışanına kadar aynı hedefe dönük çalışarak bileşke kuvveti büyütmelidir. Verimlilik bilimsel ama basitçe elde edilebilecek bir metottur. Verimli işletmelerde üst yönetim şirket sorunlarını doğru tespit edebilecek ve kaynaklarını satış pazarlama, üretim, ürün geliştirme fonksiyonlarının hangi ihtiyacına göre dağıtması gerektiğini bilecektir” şeklinde konuştu. 

Samsun’da faaliyet gösteren sanayi işletmeleri temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi.