“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

2014 Verimlilik Haftası etkinliklerinin ikinci günü olan 3 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen törenle “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan ile Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Verimliliği hayatımızın her alanında uygulamalıyız

Verimlilik Haftası’nın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na dönüştürüldüğü 6 Haziran 2011 tarihi dikkate alınarak bu yıldan itibaren her yıl Haziran ayının ilk haftasında kutlanacağını belirterek sözlerine başlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, “2014 Verimlilik Haftası” etkinliklerinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bilimin sadece üniversiteler içinde yapılma algısının doğru olmadığını belirten Müsteşar Aslan, “Bir ülkenin gelişmişliğinden, refah seviyesine ulaşmasından bahsediyorsak bilimin aslında pırıl pırıl dimağların, zihinlerin olduğu temel eğitim düzeyinden başlatılıp üniversiteye, master ve doktora düzeyine belki daha da ileri seviyelere götürünceye kadar genel bir iklim oluşturulması gerekiyor. İşte bu çerçevede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, bu görevde bütünselliği yerine getirmek üzere organize edilmiş bir bakanlıktır” dedi.

Verimlilik kavramının sadece işletmelerde değil insan hayatının her alanında son derece önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Aslan, “Verimliliği hayatımızın her alanında uygulamalıyız ve Bakanlık olarak da hayatın tüm aşamalarını kapsayan verimlilik konusunda yapılan çalışmaları desteklemek durumundayız” dedi. Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “2014 Verimlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında verimlilik kavramının temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri tarafından nasıl algılandığını ortaya koymak amacıyla “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması”nın düzenlendiğini söyleyen Aslan, bu yarışmadan elde edilen çıktıların Bakanlıkça geliştirileceğini belirtti. Öğrencilerin sadece dinleyen değil, üreten bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Aslan, bu konuda öğrencilerin yanında, öğretmenlere, velilere, idarecilere ve Bakanlık yetkililerine önemli görevler düştüğünü söyledi. Öğrenmenin, ancak uygulamayla gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekleyen Aslan, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek sözlerine son verdi.

Kalkınma yarışında verimliliğimizi artırmamız bir zorunluluk

Gündelik konuşmalarda sıklıkla kullanılan verimlilik kavramına ülke olarak daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, “Kalkınma yarışında verimliliğimizi artırmamız bir zorunluluk. İşte bu yüzden, hayatın her alanına dair verimlilik arayışını canlı tutmak için, Verimlilik Haftası’nı düzenledik” dedi. Bilim,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak başta sanayi ve hizmet sektörlerindeki firmalarla, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim camiası ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen Verimlilik Haftası’na öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Yılmaz, konuşmasının devamında öğrencilere yönelik düzenlenen “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması” konusunda bilgi verdi. Yarışmanın, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğu düşünülen, “Bilinçli Tüketicilik, İsrafın Önlenmesi, Tüketici Hakları”, “Çevre Bilinci, Doğa Sevgisi, Enerji Kullanımı”, “Günlük Yaşamda Engelli Ortamların İyileştirilmesi”, “Bilişim Teknolojileri ve İnternet” ve “Eğitimde Verimlilik” konularında düzenlendiğini söyleyen Yılmaz, “Geleceğin sanayicileri, işletme sahipleri, yöneticileri, bilim insanları, sanatçıları olan siz öğrencilerimizin verimlilik bilincine sahip çıkmanız, gelecekte ‘verim ekonomisi’ olmamız ve daha sonraki nesillere sürdürülebilir bir ülke bırakmamız için şarttır” dedi.

 

Açılış konuşmalarının ardından “Bilinçli Tüketicilik, İsrafın Önlenmesi, Tüketici Hakları”, “Çevre Bilinci, Doğa Sevgisi, Enerji Kullanımı”, “Günlük Yaşamda Engelli Ortamların İyileştirilmesi”, “Bilişim Teknolojileri ve İnternet” ile “Eğitimde Verimlilik” kategorilerinde düzenlenen Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması”nda ödüle layık görülen eser sahipleri, ödülleriyle buluştu. 126 başvurunun yapıldığı “Fikir Yarışması”nda iki ayrı kategoride altı, 32 başvurunun yapıldığı “Kısa Film Yarışması”nda ise üç eser ödüle layık görüldü.

Verimlilik Temalı Fikir Yarışması Ortaöğretim (5, 6, 7, 8. Sınıflar) Kategorisi

Birinci Seçilen Fikrin Adı: Ecolift

Fikri Geliştiren Öğrenci: Emin Mete Ertana (8. Sınıf  - Akşemsettin Bilim ve Sanat Merkezi)

Kategorisi: Bilinçli Tüketicilik, İsrafın Önlenmesi, Tüketici Hakları

Özet: Bu fikir ile günlük yaşantımızda yaygın olarak yer alan asansörlerin enerji verimliliğini artırmayı ve enerji tasarrufunu hedeflenmiştir. Teknik anlamda uygulanabilirliği, asansörün çalışma prensibine uyumluluğu, zaman tasarrufu sağlaması, mekanik aşınmayı önlemesi ve asansörlerin daha güvenli ve amacına uygun kullanımını sağlaması ve mantıksal kurgusunun yapılmış olması yönlerinden de değerlendirilmiş ve ödüle layık bulunmuştur.

 

İkinci Seçilen Fikrin Adı: Sınıflara Gün Işığı Sensörü

Fikri Geliştiren Öğrenci: Fatma Nur Günay (8. Sınıf  - Vakıfbank Ortaokulu)

Kategorisi: Bilinçli Tüketicilik, İsrafın Önlenmesi, Tüketici Hakları

Özet: Elektrik enerjisinin gereksiz tüketiminin önüne geçerek sağlanacak tasarrufla verimliliğin artırılması hedeflenmiştir.  Bu fikrin uygulama alanı olarak, eğitim kurumlarının seçilmiş olması ile basit ve fazla yatırım gerektirmeyen önlemlerle boşa harcanan enerjiden ne kadar büyük miktarlarda tasarruf sağlanabileceği gösterilmiştir. Fikir, teknik olarak kolay uygulanabilirliği, yaygınlaştırılabilirliği ve sağlayacağı elektrik enerjisi tasarrufunun önemi ve aynı zamanda çocuklarda ve gençlerde enerjinin verimli kullanımı bilincinin yerleşmesine yapacağı katkı ve mantıksal kurgusu yönlerinden de değerlendirilmiş ve ödüle layık bulunmuştur.

 

Üçüncü Seçilen Fikrin Adı: Aklı Başında Olsun Evin, Verimli Kullanılsın Enerjin

Fikri Geliştiren Öğrenci: Sude Küçükoğlu (5. Sınıf  - Özel Yükselen Ortaokulu)

Kategorisi: Bilinçli Tüketicilik, İsrafın Önlenmesi; Tüketici Hakları

Özet: Elektrik enerjisinin gereksiz tüketiminin önüne geçilmesini ve bu yolla verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir. Uygulama alanının konutlar olması çok yaygın bir uygulama alanı oluşturmakta ve böylelikle de büyük bir tasarruf potansiyeli yaratmaktadır. Fikir, teknik olarak uygulanabilirliği, yaygınlaştırılabilirliği, sağlanabilecek tasarrufun boyutu ve mantıksal kurgusu yönlerinden de değerlendirilmiş ve ödüle layık bulunmuştur.

 

 

Verimlilik Temalı Fikir Yarışması Lise  (9,10, 11,12. Sınıflar) Kategorisi

Birinci Seçilen Fikrin Adı: Görme Engelli Bireyler İçin Eğitim Materyali Tasarımı: Gören Eller

Fikri Geliştiren Öğrenci: Muhammed Fatih Candan (11. Sınıf -  Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi)

Kategorisi: Günlük Yaşamda Engelli Ortamlarının İyileştirilmesi

Özet: Fikir, görme engellilerin yaşamının kolaylaştırılması, onların toplumsal hayata katılımlarına imkân sağlaması ve özellikle görme engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte normal dersliklerde eğitim görebilme olanağı yaratabilme potansiyelini ortaya koymaktadır. Teknolojinin de kullanımı ile birlikte görme engelli öğrencilerin renk ve şekilleri tanımlayabilmelerine olanak yaratılması amaçlanan bu fikir,  mantıksal kurgusu, gerekli ar-ge çalışmaları ile uygulanabilirliği ve görme engelli vatandaşlarımızın eğitimine, gelişimine ve yaşamına katabileceği katkılar açısından da değerlendirilerek ödüle layık bulunmuştur.

 

İkinci Seçilen Fikrin Adı: Geri Dönüşümü Özendirme

Fikri Geliştiren Öğrenci: Gökçe Ergün (12. Sınıf  - Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi)

Kategorisi: Çevre Bilinci, Doğa Sevgisi, Enerji Kullanımı

Özet: Bu fikir ile çevre duyarlılığının geliştirilmesi ve bu yolla bireylerin çevre kirliliğinin önlenmesine katkılarının artırılması ve böylelikle atıkların geri dönüşüm süreçlerine kazandırılarak kaynak verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir. Fikir, vatandaşların çöp gibi evsel atıklarını geri dönüşüme kazandırma konusunda özendirilmesi ve ödüllendirilmesi ile ilgili bir uygulamayı içermekte olup uygulanabilirliği, yaygınlaştırılabilirliği ve mantıksal kurgusunun yapılmış olması yönlerinden değerlendirilerek ödüle layık görülmüştür.

 

Üçüncü Seçilen Fikrin Adı: Kekik ve Isırgan Extratları Kullanılarak Antibakteriyel Plastik Ambalaj Üretimi

Fikri Geliştiren Öğrenci: Furkan Er (11. Sınıf -  Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi)

Kategorisi: Çevre Bilinci, Doğa Sevgisi, Enerji Kullanımı

Özet: Doğada yok olma süresi çok uzun olan ve günümüzde çok önemli bir çevre sorunu oluşturan plastik ambalajların kullanımını azaltmak ve böylelikle hem çevresel ve hem de insan sağlığının korunması bakımından önemli kazanımlar hedeflenilmiştir. İnsan ve çevre sağlığı yönünden alternatif doğal kaynakların da kullanılabilirliğinin deneysel olarak ortaya konduğu bu fikir, gerekli Ar-Ge çalışmaları ile uygulanabilirliği, çevre ve insan sağlığına yapılabilecek katkı ve mantıksal kurgusu yönünden değerlendirilerek ödüle layık bulunmuştur.

 

Verimlilik Temalı Kısa Film Yarışması

Birinci Seçilen Filmin Adı: Hero In Your Heart

Filmi Çeken Öğrenci: Tugay Kocatürk (12. Sınıf  - Asil Nadir Çok Programlı Lisesi)

Kategorisi: Çevre Bilinci, Doğa Sevgisi, Enerji Kullanımı

 

İkinci Seçilen Filmin Adı: Niye Her Şeyi Tükettiniz?

Filmi Çeken Öğrenci: Mehmet Fatih Şen (5. Sınıf  - Konya Bilim Sanat Merkezi)

Kategorisi: Bilinçli Tüketicilik, İsrafın Önlenmesi, Tüketici Hakları

 

Üçüncü Seçilen Filmin Adı: Esiri Olma

Filmi Çeken Öğrenci: Sema Bağrıyanık (10. Sınıf  - Ezine Kız Teknik ve Meslek Lisesi)

Kategorisi: Bilişim Teknolojileri ve İnternet