“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Verimliliğin Tüketim Boyutu: Tüketici Hakları, Bilinçli ve Verimli Tüketim Paneli

“Bilinçli Tüketimin Boyutları”, Dr. Esna Betül Buğday- Hacettepe Ü. İİBF Arş. Gör. Uzm.

Tüketicinin Korunmasına Yönelik Faaliyetler, Bayram UZUNOĞLAN - T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 

“Verimlilik, Kalite, Tüketici Hakları ve Tüketici Bilinci”Ferda Hekimci- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzm.