“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko-Verimlilik Paneli

“Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko-Verimlilik Paneli” Kocaeli’de Gerçekleştirildi.

 

Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından düzenlenen 2014 Verimlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Sanayi Odası’nın desteğiyle organize edilen “Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko-Verimlilik Paneli” 6 Haziran 2014 tarihinde Wellborn Otel’de gerçekleştirildi. Sanayiciler ve çeşitli firma temsilcilerinin katılım sağladığı Panelin açılış konuşmaları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından yapıldı. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Verimlilik Haftası’nın önemine dikkat çekerek Verimlilik Haftası etkinliklerini önümüzdeki dönemde de düzenleyerek geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Kavranoğlu konuşmasında ekonomik büyümeyi sürdürebilir kılmak için kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerektiğini vurguladı. “Çevreye rağmen” değil “çevreyle birlikte” üretim anlayışına sahip ülkelerin, sürdürülebilir endüstriyel sistemlere geçme konusunda harekete geçtiğini belirten Kavranoğlu, su ve enerji gibi kaynakların etkin kullanımını ve atık oluşumunu en aza indirmeyi amaçlayan eko-verimlilik uygulamalarının tüm dünyada giderek yaygınlaştığını ifade etti. Türkiye’nin son yıllarda sürekli gelişen ve yatırımlarını artıran bir ülke olduğunun altını çizen Kavranoğlu, gelinen seviyenin yeterli olmadığını 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediklerini belirtti. Kavranoğlu, Türkiye’nin son 10 yıllık gelişmesinin, ekonomik parametreleri değiştiren herhangi bir faktör olmamasına karşın kaynakların daha verimli kullanılması ve verimsizliklerin ortadan kaldırılması sayesinde olduğunu belirtti. Kavranoğlu, 2023 hedeflerine ulaşabilmek için verimlilik artışı yanında bilgi ekonomisine geçilmesinin gereğini vurguladı. İşletme düzeyinde verimlilik artışı yanında makro seviyede de daha verimli bir sisteme geçmenin önemine değinen Kavranoğlu, bütün bunların yanında, daha yüksek katma değerli bilgiye, bilime ve teknolojiye dayanan bir bilgi ekonomisine geçilmesinin şart olduğunu belirtti. Kavranoğlu ayrıca bilim ve teknolojinin sanayide daha etkin bir rol oynaması gerektiğinin altını çizerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu süreçteki öneminden bahsetti. 

Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, konuşmasında verimlilik kavramını günlük hayatımızda sıkça kullandığımızı belirterek ülke olarak bu kavrama daha fazla önem vermemizin, kalkınma yarışında ülkemizi öne çıkaracak bir faktör olduğunu vurguladı. Yılmaz, Bakanlık olarak bu amaca hizmet etmek üzere, hayatın her alanına dair verimlilik anlayışını sürekli tutmak için 1-7 Haziran 2014 tarihleri arasında VGM tarafından düzenlenen Verimlilik Haftası etkinliklerinden bahsederek, Verimlilik Haftası etkinliklerini geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Yılmaz ayrıca hafta boyunca düzenlenen etkinlikleri başta sanayi sektörü olmak üzere, hizmet sektörlerini, üniversiteleri ve eğitim camiasını dâhil ederek farklı yönleriyle ele aldıklarını belirtti. İmalat sanayinin bazı alt sektörlerinde KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar arasındaki verimlilik farkının ülkemizde 5-6 kata ulaştığını belirten Yılmaz, bu farkın gelişmiş ülkelerde 3 kat dolayında olduğunu belirterek, KOBİ’lerin verimlilik artırma çabalarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz ayrıca, gelecekte ülkemizin verim ekonomisi olması ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir ülke bırakabilmemiz için verimlilik artışının şart olduğunu belirtti. Panelde özellikle temiz üretim/eko-verimlilik alanında önemli bilgilerin paylaşılacağını ve bu alanda önümüzdeki dönemin yol haritasının daha da belirginleşeceğini belirten Yılmaz, sanayimizin kalbi olan Kocaeli’nin aynı zamanda Gebze Ulusal Temiz Üretim Merkezi’nin kurulması ile birlikte sürdürülebilir üretimin de merkez noktası olmasını arzu ettiklerini belirtti.  

 

 

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konuşmasında, Türkiye imalatında ve dış ticaretinde önemli bir yere sahip olan Kocaeli sanayisinin öneminin altını çizdi. Kocaeli’de kayıtlı 2300 işletme olduğunu belirten Zeytinoğlu Türkiye imalatının % 13’ünü, dış ticaretinin ise % 17,3’ünü Kocaeli’nin gerçekleştirdiğini söyledi. Zeytinoğlu, bölgede yaratılan katma değer açısından 2013 yılında Türkiye’de üçüncü sırada, kişi başı gayri safi katma değere bakıldığında ise birinci sırada olduklarını belirtti. Verimlilikte en fazla yol katedilmesi gereken alanın enerji olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, ülkede enerji tüketimi açısından İstanbul ve İzmir’den sonra 3. sırada olduklarını ve bu enerjinin % 78’inin sanayide kullanıldığını ifade etti. Kişi başı enerji kullanımı, enerji yoğunluğu ve kapasite kullanımı konusunda gelişmiş ülkeleri geriden takip ettiğimizi belirten Zeytinoğlu, 2007 yılında yayınlanan Enerji Verimliliği Kanunu’nun ülkemiz açısından önem teşkil ettiğini ve enerji verimliliği alanında yapılan yasal düzenlemeler, bilinçlendirme faaliyetleri ve teşviklerin bu alandaki çalışmalar açısından etkili olmaya başladığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen “Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko-Verimlilik” başlıklı panelin açılışını ve yönetimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler yaptı. Panelde ilk sunumu gerçekleştiren MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kitiş, “Sanayide Kaynak Verimliliği ve Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Çalışmaları” başlıklı sunum kapsamında, Enstitü’nün çalışma alanları ve temiz üretim alanında gerçekleştirdikleri faaliyetleri aktardı. Ardından, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreter Vekili Şevket Kırıcı, “Temiz Üretim Yöntemlerine Geçişte Devlet Desteklerinin Etkisi” başlıklı sunumu gerçekleştirerek MARKA tarafından 2013 ve 2014 yıllarında açılan temiz üretim destek programı kapsamında başvurusu yapılan ve kabul edilen proje başvuruları hakkında bilgi verdi. Daha sonra PAK Holding (Pakmaya) bünyesinde Proje ve Yatırımlar Müdürü olarak görev yapan Çetin Keskiner, “Örnek Üretim Uygulamaları ve Verimlilik Arttırıcı Projeler” başlıklı sunumda, gerçekleştirdikleri temiz üretim uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Panelde son olarak VGM Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Selin Engin “Verimlilik Genel Müdürlüğünün Temiz Üretim alanındaki Faaliyetleri” konulu sunumu gerçekleştirerek VGM’nin temiz üretim alanındaki görev, sorumluluk ve faaliyetlerinin yanında önümüzdeki döneme ilişkin planlarından bahsetti.