“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
“Sanayide İnovasyon ve Verimlilik Paneli” İzmir’de Gerçekleştirildi - Resimler -