“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Milliyet

KASTAMONU’DA VERİMLİLİK HAFTASI TOPLANTISI DÜZENLENDİ

  •  

IHA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Verimlilik Haftası kapsamında, “Küreselleşme SürecindeKastamonu İşletmelerinin Rekabetçi Vizyonu Olarak Verimlilik” konulu panel düzenlendi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen “Küreselleşme Sürecinde Kastamonu İşletmelerinin Rekabetçi Vizyonu Olarak Verimlilik” konulu panelde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Açıkel, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’deki verimliliğe dayalı büyüme ve kalkınma modeli çerçevesinde her alanda yenilikçi, hızlı, kaliteli ve bilimsel yaklaşımlarla mal ve hizmet üretmenin yolunu açmaya çalıştıklarını belirtti.
Açıkel, “Verimliliğin bütün bir ülkenin hayatını etkileyip değiştirebilecek bir güce dönüşebilmesi için, ulusal düzeyde bir verimlilik hareketini oluşturabilmek de gerekiyor. Bunun yolu da toplumun hemen hemen bütün kesimlerinin şu ya da bu ölçüde katkılarını sağlamaktan, onları aktif hale getirmekten geçiyor. Öte yandan, verimlilik ile teknolojik gelişme arasında sıkı bir ilişki olup teknolojik gelişme olmadan verimlilik artışına süreklilik kazandırmak mümkün değildir. Yüksek verimlilik gelişmenin kendisi olup, kaynaklarını etkin ve verimli kullanamayan uluslar geri kalma kaderinden kurtulamayacaktır” dedi.
Açıkel’in konuşmasının ardından Kastamonu Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Küçük, “İş Süreçlerinde Verimlilik Yönetimi”, Kastamonu Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Dilek “Verimliliğin Kastamonu ve Türkiye Ekonomisi Açısından Önemi” ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Adil Levent Baş ta, “Verimliliğin Küresel Ekonomideki Değişimlere Katkısı” konularında katılımcılara bilgiler verdiler.