“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Kaynak Rehberler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinede Etkinlik Önerileri Önceliklendirme Anketi Değerlendirme Sonuçları

Temiz Üretim Olanak Değerlendirme Eğitimi

Türkiye'de Temiz Üretim Uygulamaları

Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün Temiz Üretim Alanındaki Çalışmaları

Ortaöğretim için Verimlilik ve Temiz Üretim Sunumu

Liseler İçin Verimlilik ve Temiz Üretim Sunumu

Verimli Düşünme Nedir? Nasıl Verimli Düşünebiliriz?

Prof. Dr. Hüsnü ERKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ENDÜSTRİ 4.0:Sanayinin Dijital Dönüşümü

Şakir Karakaya, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı

Verimliliğin Tüketim Boyutu

Ferda Hekimci, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı

Verimlilik Stratejileri : Başarılı Örnekler ve Türkiye İçin Öneriler

Dünyada Ulusal Verimlilik Hareketleri Uygulamalarına Yönelik Makaleler

Prof.Dr. Ergün YENER

Dünya Prodüktivite Bilim Akademisi Üyesi,  (E) MPM Genel Sekreteri

Verimliliğin Felsefesi; Verimliliğin Dönüşüm Boyutu, Verimlilik Kazanımları Nelerdir ?  Verimliliği Uygulamalarla İçselleştirmek ?

Dr. Mustafa Kemal AKGÜL

Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün Görevleri, Faaliyetleri ve İşbirliği Olanakları

Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Projeleri ve Etkinlikleri Hazırlama Eğitim Programı

Nurettin Peşkircioğlu

Temiz Üretim Bilgilendirme

Program Uygulama ve Destekler Dairesi Başkanlığı

Etkinlik Tanıtım Formu

Verimlilik Haftası Tanıtım Filmi

https://vimeo.com/117511736

UN/UNESCO International Year of Light 2015 Final Official Trailer

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinde Etkinlik Önerileri Önceliklendirme Anketi Değerlendirme Sonuçları

Yöresel El Sanatlarının Endüstriyel Dönüşümü Proje Uygulama Yaklaşımı

Engellilere Yönelik Mesleki Beceri Kazandırma Eğitim Projeleri Raporu

"Verimliliğin Tüketim Boyutu”: Bilinçli, Verimli Tüketim İçin Bilinçlenme Projeleri  Kılavuzu

İl Müdürlüklerince Düzenlenecek Etkinlikler İçin Rehber

Milli Eğitim Yönetim Birimleri ve Okulları İçin Öğrenci Etkinlikleri Rehberi