Geri Dönüşümü Özendirme - Verimlilik Haftası - Verimlilik Genel Müdürüğü

“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Geri Dönüşümü Özendirme

9,10,11,12 Sınıflar Kategorisinde 2. Gökçe Engün

Geri Dönüşümü Özendirme

Çöpler çevremize ciddi zararlar vermekte. Tüketim için kullandığımız havaya, suya, toprağa dolayısıyla dünyamıza büyük zararlar vermektedir. 

Atılan plastik maddeler çok uzun bir süre kaybolmamakta, kaybolmadığı için toprağa zarar vermektedir.

Atılan piller de aynı şekilde çevreye özellikle yer altı sularına zarar vermekte. İnsan yaşamını, bitki yaşamını ve hayvan yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir.

Aynı şekilde lavaboya dökülen kızartma yağları sularımıza karışarak hem sularımızın kirlenmesine hem de sularda yaşayan canlıların ölmesine sebep olmaktadır. 

Kesilen ağaçlar kağıt olarak kullanılmakta ancak kağıtların çöpe atılması, geri dönüştürülememesi sonucu bizim yaşamımızda çok önemli bir yeri olan ağaçlarımızın kesilmesine ve günden güne sayıca azalmasına neden olmaktadır.

Geri dönüşüm konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ancak yeterli değildir. İnsanlara bunun  anlatılması ve insanların  bu konuda özendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

Geri dönüşüm sayesinde günümüzde hem enerji kullanımı düşmekte, hem maliyet azalmakta, hem de çevremizin kirlenmemesi sağlanmaktadır. Geri dönüşüm dünya ve bizler için önemlidir. İnsanların bilinçlendirilmesi özendirmeyle sağlanabilir.

Mesela bir geri dönüşüm kutusu olur. (ancak kapağı kartla açılıp kartla kapanacak) İnsanlar çöplerini attıklarında her çöp başına belli bir puan kazanabilirler. Daha sonra bu puanları belli yerler de kullanabilirler. Bu,  insanları geri dönüşüm konusunda bilinçli olmaya sevk edebilir.


Geri Dönüşümün Kartla Kullanılması:

İnsanlara bir kart verilecek. Bu geri dönüşüme çöpleri atmayı sağlayacak bir kart olacak. İnsanlar geri dönüşüm kutusunun yanına gittiklerin de, kutunun yanında bulunan kart girişine kartlarını takacaklar ve bu şekilde kutunun kapağı açılacak. Atılan çöp ister adet adet, ister kilo kilo hesaplanacak ve insanların kartlarına attıkları kadar puan yüklenecek. Bu şekilde insanlar puan biriktirmeye devam edecekler. Daha sonra bu puanları belli yerlerde kullanacaklar. Örneğin akaryakıt alımlarında kullanılabilir, yerel yönetimlerin vatandaşlardan almış olduğu vergilerden indirim yapılabilir, yıl içinde en çok birikim yapan insanlar arasında kura çekilerek özendirici hediyeler verilebilir vb. uygulamalarla insanların geri dönüşüme özendirilmesi sağlanabilir.

Geri dönüşüm biz insanlar için çok önemli. 

Geri dönüşüm sayesinde enerji kullanımı azalmakta, doğanın korunması sağlanmakta ve insanlar bu konuda bilinçlenmektedir.

Dünyamızın ve bizlerin yaşamını devam ettirebilmesi için doğal kaynakların kullanımının azaltılması gerekmektedir. Bunun için ise geri dönüşüm çok önemlidir.

Özetle Enerji’de pinti olmalı, doğayı sevmeli, çevremizi korumalıyız ki gelecek nesillere verebileceğimiz temiz bir dünyamız olsun…