“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Gaziantep27

Verimliliği önemsiyoruz

Verimliliği önemsiyoruz
 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Verimlilik Haftası nedeniyle Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisinde gelişmiş ilk on ülkesi arasında yer aldığını söyledi. 

Nakıboğlu, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma için OSB’ler olarak verimliliği önemsediklerini vurguladı. Bu yıl 25 Nisan 01 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Verimlilik Haftası ile ilgili yazılı açıklama yapan Nakıboğlu; “Sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar işletmelerin verimlilik esaslı yapılanmalarıyla birlikte hizmet ve ürün üretebilmeleridir. Verimlilik, insan gücü ve çevreyi gözeterek kaynakların etkin kullanımı ile yüksek katma değer yaratacak şekilde doğru ürün ve hizmetleri üretmektir. Kalkınmanın ve sürdürülebilir rekabetin önemli bir unsuru olan verimliliğin artırılması için öncelikli olarak toplumun her kesiminde ve her ferdinde verimlilik bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması bir gerekliliktir” dedi. 

 

OSB’LER OLARAK VERİMLİLİĞİ ÖNEMSİYORUZ

 

OSBÜK Başkanı Nakıboğlu, “Ülkemiz ekonomisinin Dünyadaki ekonomisi gelişmiş ilk on ülkesi arasında yerini alması amacıyla; bugün itibariyle sayıları 297 olan ve 50 binden fazla üretim tesisinde 1 Milyon 700 Bin kişiden fazla istihdam sağlayan Organize Sanayi Bölgeleri ailesi olarak, sanayicimizin minimum maliyetle, azami verimlilik, daha çok üretmek, daha çok AR-GE yapmak, daha çok istihdam ve daha çok ihracat için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin gururu Organize Sanayi Bölgeleri olarak, ülkemizin kalkınma ve büyüme yolundaki tüm engelleri ancak verimlilik artışına daha fazla önem vererek aşabileceğine inanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklide konuştu