“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Edirne Hudut

Öğrenciye verimli hafta
 
Verimlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne'de geleceğin girişimcileri öğrencilere Trakya Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi tanıtılarak, bilime ilgi duymak ve bilgilenmek ile Verimlilik Artırma Etkinliği Teknik Gezisi düzenlendi.
 
 
 
Haberin Yayın Tarihi: 30-04-2016 12:38
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
Öğrenciye verimli hafta

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesinde bulunan Trakya Teknopark'ta gerçekleştirilen Teknik Gezinin açılış konuşmalarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut yaptı. Teknik Geziye izleyici olarak Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencileri ile Edirne Yıldırım Beyazıt Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut konuşmasında, verimlilik bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla Bakanlıkça 2014 yılında başlatılan “Verimlilik Haftası” etkinliklerinin her yılın Nisan ayının son haftasında ulusal düzeyde gerçekleştirildiğini ve her geçen yıl daha da yaygınlaştırılarak devam ettiğini belirterek, özetle şöyle dedi:
“Sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan ülkeler, diğer ülkelerle rekabet etmede önemli üstünlükler sağlamaktadır. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayan temel unsurlar ise işletmelerin, kurum ve kuruluşların 'verimlilik' esaslı yapılanmaları ve bu esasa göre hizmet ve ürün üretebilmektedir.
Verimlilik elde edilen ürün ve hizmetin kalite-sini yükseltme, çevreyi ve doğal yapıyı koruma, çalışanların en iyi yaşam ve çalışma şartlarını sağlama ve bu arada birim girdi başına üretim miktarını artırma çabaları ile birlikte düşünülmek-tedir. Kısacası; Verimlilik işletmeler ve Kurum / Kuruluşlar için Hayatta Kalabilmektir!”
İl Müdürünün konuşmasından sonra öğrencilere Bakanlıkça hazırlanan verimlilik temalı tanıtım filmi izletildi. Trakya Teknopark Yönetici A.Ş.Genel Müdürü Barış Kocabıyık tarafından Trakya Teknopark ile ilgili genel bakış konuşması yapıldı. Teknoparkların kuruluş, işleyiş ve firmaların projeleri hakkındaki konuşmayı  ise Yönetici Asistan Canan Aysu gerçekleştirdi. Trakya Teknopark bünyesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında TTO Direktörü Onur Kübüç tarafından sunum halinde bilgi verildi.
Daha sonra öğrencilere, Teknoloji Transfer Ofisi Birimleri; İletişim Ofisi, Patent Ofisi, Proje Destek Ofisi, Üniversite - Sanayi İşbirliği Ofisi ve Girişimcilik Ofisi gezdirilerek tanıtım yapıldı.
Trakya Üniversitesinin çeşitli akademik birimlerinde eğitim gören öğrencilerin fikir ve projelerinin geliştirilmesine imkan sağlayan, gerekli alt yapıyı temin ederek gelişme sürecinde danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren Trakya Köprü Ön Kuluçka Merkezi öğrencilere gezdirildi. Teknik Gezinin sonunda etkinliğe katılan öğrencilerle toplu anı fotoğrafı çekildi.
Verimlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe; Edirne Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Şube Müdürü Mustafa Şahin, Trakya Teknopark Yönetici A.Ş.Genel Müdürü Barış Kocabıyık, Trakya Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Onur Kübüç, Yönetici Asistan Canan Aysu, Trakya Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi Personeli ile Süleyman Demirel Lisesi ve Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Öğretmenleri katıldı.