“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Ecolift

5,6,7,8. Sınıflar Kategorisinde 1. Emin Mete Ertana

Proje Adı:  

Ecolift

Proje Amacı:   

Yüksek binalarda ,işyerlerinde ve asansörün yoğun kullanıldığı yerlerde  asansör sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamak, mekanik aşınmayı ve zaman kaybını engellemek.

Proje Hedefi:

1-Asansörün kabinine yerleştirilen ağırlık sensörü sayesinde, çocukların kabin içi düğmelere bastıklarında asansörün boşken gereksiz yere hareket etmesini engellemek, böylece enerji tasarrufu sağlamak, mekanik aşınmayı ve zaman kaybını engellemek.

2- Asansörün taşıma kapasitesi dolduğunda, çağrı düğmesine basılsa bile asansörün gereksiz yere ara katlarda durmasını engelleyerek mekanik aksamın aşınmasını zaman ve enerji kaybını engellemek.

3- Çağrı düğmesine basılarak asansör çağırıldığında, kişi asansör kapısından ayrılmış ise asansörün o katta durmasını engelleyerek zaman ve enerji tasarrufu sağlamak. 

Giriş:

İnsanları, yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren, elektrikle işleyen araca asansör denir. Asansör, dikey ve yatay olarak yük ve insan taşımada kullanılan bir araçtır. Asansör, özellikle şehirlerde vazgeçilmez bir araç olmuştur. Şehirlerde gittikçe artan arsa değerleri sonucu daha yüksek binalar yapılması, insanların üst katlara ulaşabilmesi için asansörleri zorunlu kılmıştır. Asansörler olmasaydı kentlerde pek çok insanın barındığı yüksek yapılar ve gökdelenler kurulamaz, birçok sanayi kolu gelişemezdi.

Asansör ülkemizde de çok kullanılan bir makinadır. Özellikle çok katlı binalarda, iş yerlerinde, konaklama yerlerinde iş kolaylığı sağlamaktadır. Ülkemizde tahmini 300 bin asansör çalışır durumdadır. 

Günümüzde asansör kazalarını incelediğimizde çoğunlukla halat kopması, aşınma vb. gibi mekanik sorunlara bağlı kazaların olduğu görülmektedir. Bunun bir nedeni de asansörün gün içerisinde boş olmasına rağmen çeşitli nedenlerle katlar arasında inip çıkması sonucu kullanım ömrü kısaltmakta bakım maliyetleri ve kullanılan enerji miktarı artmaktadır

 

Apartmanımızda kullanılan asansörün kabin içindeki düğmelerinin hepsine basıldığını ve asansörün gereksiz yere boşken katlara inip çıktığını fark ettim.

 

 Apartmanımızda kullanılan asansörün taşıma kapasitesi  4 kişidir. 5. Kattan 4 kişi bindiğimizde asansörün taşıma kapasitesi dolduğunda asansörün ara katlarda gereksiz yere durduğunu gözlemledim. 

 

Bir diğer sorun da ara katlardan asansör çağırıldığında, kişi asansör kapısından ayrılabiliyor. Bu da asansörün gereksiz yere ara  katlarda  durmasına neden oluyor. 

 

Gözlemlediğim sorunlardan yola çıkarak asansörlerde karşılaşılan bu problemin nasıl ortadan kaldırılabileceğini düşündüm ve bu projeyi yapmaya karar verdim.

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Öncelikle asansör firmalarıyla görüştüm. Asansör çalışma prensibi hakkında bilgi aldım. Proje fikrimi anlattım. 

Proje fikrimin mevcut asansörlerde kullanılmadığını öğrendim. Proje fikrimin yapılabilir olduğu bilgisine ulaştım. Asansörün tasarımı konusunda Teknoloji ve Tasarım öğretmeniyle, çalışma prensibi hakkında da Fen ve Teknoloji öğretmeniyle fikir alışverişinde bulundum. Öncelikle bir asansör maketi tasarladım. 

 

*Asansörü tasarlarken kabinin alt kısmını çift bölmeli tasarladım ve bölme aralarına ağırlık sensörü yerleştirdim. Sensörler kabinin içine monte edildi. Böylece kabinle birlikte hareket etmesi sağlandı.  Bu sistem sayesinde asansörün taşıma kapasitesi dolduğunda kabin içinden hangi katın düğmesine basılırsa asansör sadece o kata gidiyor.  Diğer katlardan asansör çağırıldığında asansör hiçbir katta durmadan kabin içinden basılan kata hareket ediyor. Bu sayede asansör gereksiz yere dur-kalk yapmadığı için enerji tasarrufu yapılmış oluyor.

*Diğer bir sorun ise kabin içindeki düğmelere basıldığında asansör, kabin içinde hiç kimse olmadığı halde katlara inip çıkmaktadır.  Bu problemi çözmek için çift bölmeli tasarladığım kabinin alt üst kısmına yine ağırlık sensörü yerleştirdim.  Bu sensör ise asansör boşken kabin içi düğmelerin işlevini ortadan kaldırmaktadır. Bu sistem sayesinde asansör boşken asansörün kabin içinden hangi katların düğmelerine basılırsa basılsın asansörün gereksiz yere hareket etmesi engellenmekte ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

*Katlarda asansör kapısı önüne yine ağırlık sensörü yerleştirdim. Bu sayede asansör ara katlardan çağırıldığında asansör kapısı önünden kişi ayrılırsa asansör o kata gitmiyor. Kabin içinden hangi kata basılırsa o kata gidiyor. Böylece kişi asansör çağırma düğmesine basmış ve oradan ayrılmışsa asansör o katta durmuyor. Bu sayede asansör gereksiz yere dur-kalk yapmadığı için enerji tasarrufu yapılmış oluyor.

 Kullanılan Yöntem:

Araştırma-İnceleme-Ürün Tasarımı-Model-Deneme Yanılma Yöntemi

Proje Çalışmasının Takvimi:

Proje fikrinin belirlenmesi: 10.10.2013/11.11.2013, alan taraması ve planlamanın yapılması: 12.11.2013/01.12.2013, projenin yapım aşaması: 02.12.2013/01.01.2014 değerlendime ve test etme 02.01.2014/01.02.2014 değişiklik önerme ve gerçekleştirme  02.02.2014 /15.03.2014 proje sonuçlarının rapor haline getirilmesi: 16.03.2014/15.04.2014

Sonuçların Değerlendirilmesi:

Yaptığım bu proje ile;

*Küçük çocukların kabin içindeki kat düğmelerine oyun amacıyla bastığında, asansörün boşken gereksiz yere çalışmasını engelleyerek zaman ve enerji tasarrufu sağladım. Bu sayede asansör aksamındaki aşınmayı da önledim.

*İkinci olarak asansörün taşıma kapasitesi dolduğunda, ağırlık sensörü devreye girmektedir.  Kişiler ara kat  çağrı düğmelerine bassa bile  asansör ara katlarda durmayacağı için enerji ,zaman ve mekanik aşınmadan tasarruf sağlamış oldum.

*Üçüncü olarak ara kat asansör kapılarının önüne yerleştirdiğim ağırlığa duyarlı anahtar sayesinde, çağrı yapan kişi asansör kapısının önünden ayrıldığında,  sistem devreye girecek, çağrı iptal olacak ve asansör sadece kabin içinden yönlendirilen kata gidecektir. Böylece enerji ,zaman ve mekanik aşınmadan tasarruf sağlamış oldum.

Proje asansörlerde rahatlıkla uygulanabilir. Uygulanmasındaki maliyet düşüktür.

 

Projemizde %10’luk bir tasarruf sağlanacağını tahmin ediyoruz.

Sektörün elektrik tüketiminin 322.832.761 kWh olduğu göz önüne alındığında daha az enerji tüketimi ile milli ekonomiye katkı sağlanacaktır.

 

Kaynakça:

SGM Sanayi Sicil Kayıtları 

TÜİK Verileri 

ELA Tarafından 2010 Yılında Yapılan İstatistik Çalışması 

http://www.asansorxpresstr.com/temmuz-asansorsayisi.html

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1185&Bilgi=asansör

http://www.tasiad.org.tr/page/show/53-asansor-nedir.html

Tyana Asansör 

Niğde Asansör

Savsa Asansör