Balıkesir Eko Verimlilik Ve İnovasyon Paneli - Verimlilik Haftası - Verimlilik Genel Müdürüğü

“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Balıkesir Eko Verimlilik Ve İnovasyon Paneli

“Eko Verimlilik Ve İnovasyon” Paneli Balıkesir’de Gerçekleştirildi

2014 Verimlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Eko-Verimlilik ve İnovasyon” Paneli,  Balıkesir Valiliği’nin ev sahipliğinde, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Konferans salon’unda 5 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Panelin organizasyonu,  Balıkesir Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk,  Şube Müdürü Mesut Kökten ve Mühendis İsmail Atay tarafından yapıldı. Balıkesir ilinde faaliyet gösteren kamu kurumu ve özel sektör kuruluşlarından 75 yönetici ve temsilcinin katıldığı panel, Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) Verimlilik Politikaları ve Araştırma Daire Başkanı Dilek Birbil ile Balıkesir Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk’un açılış konuşmalarıyla başladı.  

Panelde ilk olarak oturum başkanı Ferda Ulutaş,  “Eko-Verimlilik ve Eko-İnovasyon İçin Temel Yaklaşımlar” konulu bir sunum yaptı. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri Grubu Koordinatörü Ferda Ulutaş sunumunda, küresel tehditlerden bahsederek bazı endekslerle de Türkiye’nin ülkeler arasındaki konumu hakkında bilgi verdi. Verimliliğin kaçınılmaz olduğunu belirten Ulutaş, 2030 yılındaki kaynak ihtiyacının yüzde 30’unun, enerji talebindeki artışın yüzde 80’inin ve su talebindeki artışın yüzde 60’ının verimlilik artışıyla ortadan kaldırılabileceğini belirtti. Ayrıca Eko-inovasyon (eko-yenileşim), Eko-Verimlilik (temiz üretim) ile ilgili örnek uygulamalar ve kazanımlar konusunda da katılımcıları bilgilendirdi. 

Panelin ikinci konuşmacısı, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden (TÜBİTAK-MAM)  Araştırmacı Uzman Ceren Tosun’du. Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nün çalışmaları ve faaliyet alanları hakkında sunum gerçekleştiren Tosun, “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi” projesi ile ilgili de bilgi verdi. Projenin ulusal politika ve stratejilerin üretilmesi ve uygulanması süreçlerinde kurumlara Türk sanayisinin kaynak verimliliği ile ilgili nicel bilgi desteğinin sağlanması, hedef kitlenin farkındalığının artırılması, doğal kaynakların üzerindeki baskıların azaltılması ve çevrenin korunmasına katkıda bulunulması, kaynakların daha sürdürülebilir kullanımı yoluyla Türk sanayisinin rekabet gücünün artırılması gibi yararlar sunacağını belirtti.

Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Belçim Aytekin ise sunumunda doğal kaynakların kullanımı ve temiz üretim konusunda açıklamalarda bulunduktan sonra,  VGM’nin temiz üretim alanındaki görevleri, VGM tarafından yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yaşar Üniversitesi Ar-Ge Merkezi Koordinatörü Selçuk Karaata ve Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Emine Uçmuş ise panelin üniversitelerden katılan temsilcileri idi. Karaata, geleceğe dair bazı tahminlerde bulunarak, inovasyon ve ülkemizdeki örnek inovasyon uygulamalarından bahsetti.  Emine Uçmuş ise sunumunda verimlilik ile ilgili kavramsal çerçeve çizdikten sonra verimlilik ölçümü konusunda bazı değerlendirmeler yaptı.