“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Aklı Başında Olsun Evin, Verimli Kullanılsın Enerji

5,6,7,8. Sınıflar Kategorisinde 3. Sude Küçükoğlu

AKLI BAŞINDA OLSUN EVİN, VERİMLİ KULLANILSIN ENERJİN!

Benim projemde her evde; evdeki tüm elektrikle çalışan aletler, makineler ve aydınlatıcılar merkezi bir sistemde toplansın. Bu sistem de evin belirli yerlerindeki algılayıcı kameralar sayesinde devreye girerek kullanımı gereksiz olan elektrikli cihazı kapatsın.  Örneğin 4 kişilik bir ailede salonun ışığını yakıp, salondaki televizyonu açtıktan sonra salondan çıktıklarında salonda boşuna bir sürü elektrik harcanacak, ama benim merkezi sistemimde odadaki herkes çıktıktan 5 dakika( süreyi kendilerine göre belirleyebilecekler) sonra tüm ışıklar ve televizyon kapanacak. Böylelikle enerjimizi korumuş olacağız.

Algılayıcı Kamera: Sinyaller göndererek ortamda vücut ısısı olup olmadığını algılayacak   

 

Sude KÜÇÜKOĞLU

5-B