“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
Adana Sanayisi ve Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli

Adana Sanayisi ve Yenilikçi Yaklaşımlar” Paneli Adana’da Gerçekleştirildi.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğünce düzenlenen “2014 Verimlilik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Adana Sanayi Odası işbirliğiyle organize edilen “Adana Sanayisi ve Yenilikçi Yaklaşımlar” Paneli 4 Haziran 2014 tarihinde Adana Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Panel, Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Genel Sekreteri Bekir Sütçü ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’ın açılış konuşmalarıyla başladı. 

Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan konuşmasında, Verimlilik Haftası’nın bu yılki etkinliklerinde sanayi sektörünün hedef kitle olarak seçildiğini ve sanayide verimli üretimin iç ve dış pazarlarda rekabetin anahtarı olduğunu söyledi. Özdoğan, “Türkiye’nin en önemli dış pazarını Avrupa Birliği ülkeleri oluşturmaktadır. Sanayi işletmelerimiz ancak, AB standartlarına uygun, bilimsel ve teknolojik üretim tarzının kullanılmasıyla dünya ülkeleriyle rekabet edebilme özelliğine kavuşabilir” dedi. 

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Genel Sekreteri Bekir Sütçü ise verimliliğin hayatın her alanında önem taşıdığını ve buna yönelik olarak da Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde tüm sanayi işletmelerinin enerji verimliliğini ölçümleyen bir birim oluşturduklarını belirtti. Sütçü, “Verimlilik diyoruz ama verimliliği ne kadar önemsediğimiz bu konuda neler yaptığımız da önemlidir” şeklinde konuştu. 

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, verimliliğin öneminin dünya genelinde giderek arttığını belirterek şirketlerin verimlilik üzerinde yoğunlaşarak büyük çaba gösterdiklerini söyledi. Mevcut işgücü ve sermaye ile daha fazla katma değer yaratmanın verimlilikten geçtiğini ifade eden Kıvanç, “Özellikle ihracat yapan firmaların verimliliğe ulaşmadan küresel rekabette hiçbir şansı bulunmuyor” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Talat Postacı’nın yaptığı “Adana Sanayisi ve Yenilikçi Yaklaşımlar” Paneline geçildi. Panele; Çukurova Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Serin ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sertaç Özer konuşmacı olarak katıldı. 

Panelde konuşmacılar tarafından, firmalar açısından rekabet koşullarını belirleyen en önemli unsurun verimlilik çalışmalarından elde edilen çıktılar olduğu belirtildi. Adana sanayisinde enerji verimliliğinin önemi ve bugüne kadar yapılan çalışmalardan örnekler anlatıldı.  Bu tür panellerin sık sık tekrarlanması gerektiği ve yararları üzerinde duruldu. Sanayide insan kaynağının önemi, Türkiye sanayisinde insan kaynağının gelişimi ve Adana sanayisinin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan personel ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı konuları tartışıldı. Ülkemizdeki Eko-verimlilik çalışmaları ve bu konuda önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktartıldı. Ayrıca Ar-Ge ve inovasyon konusunda firmaların nasıl hareket etmesi gerektiği, temiz üretim çalışmalarının firma faaliyetlerine nasıl yansıtılması gerektiği ve farkındalığın önemi konusunda konuşmalar gerçekleştirildi. 

Panel, katılımcıların yorumlarının da alındığı soru-cevap bölümünün ardından panelistlere plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.