“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
2015 Verimlilik Haftası Ankara’da Düzenlenen Törenlerle Başladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce her organize edilen 2015 Verimlilik Haftası, 27 Nisan 2015 tarihinde Ankara ATO Congresium Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kavranoğlu, vizyonu, sanayimizin verimlilik temelli yapısal dönüşümünü hızlandırmak olan 2015-2018 Verimlilik Stratejisi ve Eylem Eylem Planı'nın hazırlandığını söyledi.

ANIL YILMAZ: VERİMLİLİK KONUSUNDA KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ

2015 Verimlilik Haftası’nın ev sahibi olarak törenin açış konuşmasını yapan Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, bir hafta boyunca yapılacak etkinliklerle verimliliği hayata geçirmek için küçük ama kararlı ve önemli bir adım daha atılacağını söyledi.

Bir hafta boyunca verimliliğin ön plana çıkarılacağı etkinlikleri tüm Türkiye’de; başta iş dünyası kuruluşları olmak üzere, üniversiteler, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile birlikte düzenlediklerini belirten Yılmaz, “Amacımız, hayatın her alanında verimlilik arayışını canlı tutmak, verimliliğin önemini gündemde tutmaktır. Bunun için düzenleyeceğimiz 150’den fazla etkinlik olacak” diye konuştu.

Seminerler, çalıştaylar, paneller ve konferanslar gibi etkinliklerin yanında, öğrenciler için kısa film yarışması, odak grup toplantıları, teknopark gezileri ve başarılı firmalara saha ziyaretleri gibi farklı yöntemlerle verimliliğin gündeme getirilmesini hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, hafta boyunca “Sanayide Enerji Verimliliği”, “Kişisel Gelişim ve Verimlilik” “Kalkınma ve Verimlilik”, “Sağlık Sektöründe Verimlilik”, “Bilişim ve Verimlilik”, “Sürdürülebilirlik” ve “İsrafın Önlenmesi” gibi bir çok konuda organizasyonlar düzenleneceğinin altını çizdi.

Haftanın hazırlık çalışmaları boyunca; ödül kazanan firmalar, okullar, öğrenciler ve toplumun farklı kesimlerinden çok yoğun bir ilgi ve destek gördüklerine dikkati çeken Yılmaz, “Bakanlığımızın il müdürlükleri, ki sayın İl Müdürlerimizin önemli bir kısmı da bugün bizimle birlikte buradalar, illerinde bu organizasyonları paydaşların desteğini alarak planladılar” dedi.

“KÜÇÜK ANCAK KARARLI VE ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATILDI”

Bir yıl boyunca kurumlarımızın verimlilik çalışmalarının taçlandırılacağı Verimlilik Ödüllerinin değerlendirme süreci hakkında da bilgi veren Yılmaz, şöyle devam etti:

“Öncelikle ve özellikle belirtmek isterim ki ödül sürecinde bağımsız değerlendiriciler, tamamen gönüllülük esasıyla, herhangi bir karşılık beklemeden bu görevi yaptılar. Tamamı alanlarında son derece yetkin, verimliliğe gönül vermiş akademisyenler ve sektörlerden profesyoneller. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

Verimlilik ödülleri değerlendirme sürecimiz gerçekten çok ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütülen 3 aylık ve 3 aşamalı bir süreçtir. Uluslararası ölçülerde örnek teşkil edebilecek niteliktedir (-ki Avrupa Verimlilik Ağı tarafından da Avrupa ölçeğinde benzer bir yarışma düzenlenmesi için örnek alınmaktadır). Ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme aşamaları olmak üzere 5 ana ve 12 alt kriter üzerinden ciddi bir değerlendirme sonucu kazananlar belirlenmektedir.

Nitekim ödül programımız özel sektör ve kamu tarafından büyük bir ilgi ve itibarla karşılanmıştır.”

Konuşmasının sonunda verimlilik haftası etkinlikleri sürecinde birlikte hareket ettikleri tüm paydaşa teşekkür eden Yılmaz, “İnanıyorum ki bu hafta yapılacak etkinliklerle verimliliği hayata geçirmeye yönelik belki küçük, ancak kararlı ve önemli bir adım daha atmış olacağız” diye konuştu.

ARMAĞAN: DANIŞMANLIK ALARAK SORUNLARIMIZI ÇÖZDÜK

Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’dan sonra söz alan Erkunt Traktör Sanayii AŞ Genel Müdürü Zeynep Erkunt Armağan da verimliliğin bir şirketin hayatında çok önemli olduğunu ifade etti. İsrafın önüne geçmeye, verimliliği artırmaya çalıştıklarını dile getiren Armağan, çalışmalarının yeni yatırımlar yapmaya teşvik edecek sonuçları olduğunu kaydetti.

Son üç yıldır profesyonel verimlilik danışmanlığı hizmeti aldıklarını kaydeden Armağan, bu sayede israfın önüne geçtiklerini ve önemli ölçüde verimlilik artışı gerçekleştirdiklerini söyledi. İş hayatında karşılaştığı zorluklara dair örnekler veren Armağan, firma olarak kendilerini başarıya götüren yolda karşılaştıkları sıkıntıları nasıl çözdüklerini anlattı.

DAVUT KAVRANOĞLU: VERİMLİLİK VAZGEÇİLMEZ BİR KAVRAM

Törenin açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Davut Kavranoğlu, törenin açılışında yaptığı konuşmada, verimliliğin insan hayatında, işletmelerde ve ülkenin bütününde temel ve vazgeçilmez bir kavram olduğunu söyledi. Verimliliğin hayatı her noktada derinden etkileyen konumda olduğunu dile getiren Kavranoğlu, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin, fazla doğal kaynakları olmamasına karşın, doğru ekonomi politikalarıyla ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasıyla dünyanın imrendiği ülkeler haline geldiklerini ifade etti.

Birçok ülkenin ise önemli petrol kaynakları bulunmasına rağmen ülkelerin kalkınamadığını anlatan Kavranoğlu, "Bunlara baktığımızda aradaki fark verimlilik” dedi. Zenginliğin, doğal kaynaktan değil, akıldan ve doğru hareket etmekten kaynaklandığını ifade eden Kavranoğlu, "Kerkük, Musul petrol olmasaydı belki hala bizim ülkemizin bir parçası olacaktı. Anadolu topraklarında petrol olsaydı 1. dünya savaşından sonra bazı yerleri kurtarmamız mümkün olmayabilirdi. Bazen iyi ki petrolümüz yok dediğim oluyor" diye konuştu.

“2023 HEDEFLERİNE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ”

AK Parti hükümetleri döneminde eski Türkiye'nin var olan sistemini ıslah ettiklerini ifade eden Kavranoğlu, "Şimdi bizim çok daha büyük hedeflerimiz var. 12 yılda büyük ilerleme kat eden Türkiye çok daha büyüğünü yapabilir" ifadesini kullandı. Eski Türkiye'nin verimlilik artışlarına devam ederek, 2023 hedeflerine varılacağını bildiren Kavranoğlu, "Bunun için 7 Haziran seçimleri, Türkiye'nin sisteminin yeniden tanımlanacağı, paradigma değişikliği yapılacak dönem olarak görüyoruz. Türkiye'nin artık yüksek teknolojiye dayalı bilgi ekonomisine geçmesi lazım. Bu geçiş kararlı adımlar atılarak yapılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

Bakanlığın verimlilikle ilgili attığı ve atacağı adımları anlatan Karvanoğlu, şunları kaydetti:

"Vizyonu sanayimizin verimlilik temelli  yapısal dönüşümünü hızlandırmak olan 2015-2018 Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladık. Bu belge kapsamında, ulusal eko-verimlilik programı ve temiz üretim merkezlerinin kurulması, endüstriyel simbiyoz (ortak yaşam) uygulamalarının çoğaltılması, yeşil OSB'lerin kurulması, KOBİ verimlilik eğitimleri için model fabrika kurulması, Türkiye bölgesel ve sektörel verimlilik haritasının oluşturulması, Verimlilik Akademisi’nin kurulması gibi önemli eylemleri hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından 2015 Verimlilik Proje Ödülleri törenine geçildi.

2015 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

2015 verimlilik proje ödüllerine 131’i büyük ölçekli işletme olmak üzere, toplam 193 başvuru yapıldı. Başvurusu kabul edilen projeler öncelikle, üniversite, özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan toplam 45 gönüllü bağımsız değerlendirici tarafından yerinde inceleme ziyaretleri yapılarak değerlendirildi.

Bu ziyaretler neticesinde başarılı bulunana 41 proje, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Erol ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın bulunduğu ödül jürisi tarafından nihai olarak değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin sonunda 12 Büyük İşletme (Ürün Geliştirme, Sürdürülebilir Üretim ve Süreç İyileştirme kategorilerinde), 4 Orta Büyüklükteki İşletme, 4 Küçük İşletme, 1 Mikro İşletme ve 4 kamu kuruluşu olmak üzere toplam 25 işletme 2015 verimlilik proje ödülünü almaya hak kazandı. Ödül almaya hak kazanan işletmeler ve kategorileri şöyle:

BÜYÜK İŞLETME ÜRÜN GELİŞTİRME KATEGORİSİ

Birinci: Autoliv Cankor Oto. Emn. Sis. San. ve Tic. A.Ş.    Dikiş Prosesinde Makine İşletim Maliyeti Azaltma ve Hurdaların Düşürülmesi

İkinci: İnci Akü San. ve Tic. A.Ş      Kurşun Asit Akülerde Negatif Izgara Alaşım Optimizasyonu

Üçüncü: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. Yeni Nesil Çamur Formülasyonlarının Geliştirilmesi

Teşvik: Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi TUSAŞ Sanal Fabrika Yönetim Sistemi

BÜYÜK İŞLETME SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM KATEGORİSİ

Birinci: Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Mineralize Klinker Üretimi

İkinci: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş        Çelikhane Gazı Üretim ve Kullanımının Artırılması

Üçüncü: Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. Kumaş Boya İşletmeleri Makine Parkurlarında Su Geri Kazanımı

Teşvik: Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. Kış Aylarında Dış Hava Ortam Sıcaklığından Yararlanılarak Proses Soğutması Yapılması

BÜYÜK İŞLETME SÜREÇ İYİLEŞTİRME KATEGORİSİ

Birinci: Çilek Mobilya A.Ş. Kanban Sistemi ile Üretim İşleyişinin Sağlanması

İkinci: Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayii ve Ticaret A.Ş.      Kontinü Haddehane İşletme Etkinliğinin Artırılması

Üçüncü: Borçelik Çelik San. Ve Tic. A.Ş.    CGL 1 Z Kalite Teknik Veriminin Arttırılması

Teşvik: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San ve Tic A.Ş.   Mikrodalga Kurutma Sistemlerinin SSG Üretiminde Kullanılması

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME KATEGORİSİ

Birinci: Sevimli Deri San.ve Tic.Ltd.Şti.       Kromsuz Deri Üretimi

İkinci: Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd.Şti. Pet Şişe Şişirme Makinalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması

Üçüncü: Yıldız Gaz Armaturlerı A.S. Basınç Düşürücü Üretim Verimliliğinin Artırılarak Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesi Projesi

Teşvik: Farplas Oto Yedek Parçaları İml.İth.Ve İhrc.A.Ş. Enjeksiyon Bölümü Endirekt Kadro Organizasyon Değişikliği

KÜÇÜK İŞLETME KATEGORİSİ

Birinci: GOA Teknoloji Danışmanlık A.Ş. STERICOOL 110-160 Model Düşük Isı Plazma Sterilizasyon Cihazlarının; Uluslararası Rekabetinin Sağlanması İçin Sterilizasyon Verimliliğinin

İkinci: GREENBLOK Yeşil Ekoblok, Yapı İnş., Emlak, İml. İth. ve İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yeni Nesil İzolasyonlu Duvar Sistemleri

Üçüncü: Vaksis Ar-Ge ve Mühendislik Ltd. Şti. % 90 Yerli Katkı İle İnce Film Kaplama Sistemi Üretimi

Teşvik: Net Pak Ambalaj Sanayi Ticaret Ltd.Şti. Multi Fonksiyonlu, Tek Gövdeli, Baskı-Laminasyon Makinesi Geliştirilmesi

MİKRO İŞLETME KATEGORİSİ

Desistek Robotik Ltd. Şti. Su Altı Gözlem Aracı (SAGA)

KAMU KATEGORİSİ

Birinci: İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS)

İkinci: İTÜ Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARBİL) Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL)

Üçüncü: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) TR82 Bölgesi Yatırım Ortamı Tanıtım Platformu (invest in TR82)

Teşvik: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nde Bulunan Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin Kataloglanması, Dijital Ortama Aktarılması ve Elektronik Ortamda Kullanıma Sunulması

PANEL, PROJE SUNUMU VE SÖYLEŞİLER

2015 Verimlilik Haftası açılış etkinlikleri çerçevesinde öğleden sonra “Bulut Bilişim Uygulamaları ve Verimlilik Paneli” gerçekleştirildi. Panele Türkiye Bilişim Derneği, Microsoft, IBM, Oracle, Vodafone ve HP firmalarının temsilcileri katıldı.

Panelin ardından üç ayrı salonda Verimlilik Proje Ödülü kazanan firmaların proje sunumları eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Günün son programı olan “Verimlilik Söyleşi”nde, verimlilik projelerinde geçmiş tecrübeler paylaşıldı. Söyleşiye konuk olarak katılan Yalçın İpbüken, verimlik konusunda dünyada görülen başarılı uygulamaları anlattığı konuşmasında, yerinde inceleme gezilerinin önemine dikkati çekti.

Daha sonra söz alan Dr. Meral Toprak, Dr. Mustafa Kemal Akgül, Rıdvan Bozkurt ve Nurettin Peşkircioğlu, katıldıkları projelerle ilgili anı ve izlenimlerini katılımcılarla paylaştılar. Söyleşinin kapanışında konuşan Prof. Dr. Ergün Yener¸ Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalardan övgüyle bahsederek, verimlilik kavramının toplumun tüm kesimlerinde bir kültür haline gelmesi için çalışılması gerektiğinin altını çizdi.