“Verimlilik Ödülleri Web Sitesi”

  
2014 AB Çevre Politikası Paneli

Konya’da “AB Çevre Politikası ve Temiz Üretim Paneli” Düzenlendi

 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 6 Haziran 2014 tarihinde 2014 Verimlilik Haftası kapsamında Konya’da gerçekleştirilen “AB Çevre Politikası ve Temiz Üretim Paneli” Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

 

Panelin açılış törenine; Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, KSO Bölge Müdürü Vahit TÜRKYILMAZ ve BSTB Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Akgül, BSTB Konya İl Müdürü Uğur Özalır katıldı.

 

AB Çevre Politikası ve Temiz Üretim Paneli, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetim Şube Müdürü Namık Ceyhan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. BSTB VGM Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Gonca Aras Temiz Üretim ve VGM’nin bu alandaki faaliyetlerine ilişkin; KOSGEB KOBİ Uzmanı Abdullah Karaosmanoğlu ise KOSGEB Destekleri ve Temiz Üretim Projesine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.  Bürotime Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt Tosunoğlu panelde hem Konya Sanayisinin sorunlarına hem de enerji verimliliği, çevre ve insan sağlığını riske etmeyecek hammaddeler kullanımına ve çıkan atıklardan elde edilen kazançlara ilişkin önemi bilgiler paylaştı.